تاریخچه

تاریخچه آموزشگاه زبان های خارجی توانش

گروهی از مدرسان و فعالان زمینه آموزش زبان ازسالهای گذشته با مقایسه شرایط و نتایج کلاس های زبان کشوربا مدل های موفق و کارای بین المللی، خلأ ئی را در زمینه آموزش زبان مشاهده میکردند  که با وجود سرمایه گذاری ها و انگیزه ی بالای والدین، تلاش های بی شائبه ی دانش آموزان و صرف وقت از اکثریت کلاس های آموزش زبان، نتیجه مطلوبی حاصل نمی گردید. از این سو، در صدد ایجاد شرایطی جهت بهبود این امر و برخوردار کردن دانش آموزان از روش های موثر و روز آمد بین المللی برآمدیم.

در این راستا، تیم آموزشی موسسه توانش متشکل از مدرسان انگلیسی، فرانسه و آلمانی فعالیت خود را زیر نظر اساتید دانشگاه و فعالان مطرح آموزش کشوردر دانشگاه های تهران و تربیت مدرس شروع کرد. تجربه چند دهه آموزش زبان در مقاطع مختلف تیم موسسه ما را به این باور رسانده است که همه ی کودکان با آموزش صحیح قادر به یادگیری کامل زبان های خارجی در سطح عالی می باشند.

 

We believe in the value of childhood