قوانین و مقررات

آئین نامه انضباطی :

 

 1. رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون و کارکنان آموزشگاه
 2. رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانشجویان
 3. استفاده از لباس ساده مطابق با شئونات اسلامی و رعایت حجاب اسلامی
 4. خودداری از استفاده از وسایل تجملی و پرهیز از به همراه آوردن اشیاء گرانبها و غیر مجاز
 5. حفاظت و حراست از وسايل شخصي خود در محیط موسسه 
 6. خودداری از تجمع در مقابل درب آموزشگاه
 7. حضور به موقع در آموزشگاه و خروج در پایان وقت مقرر و پرهیز از خروج غیر از ساعت مقرر بدون اطلاع مسئولین
 8. عدم استفاده از تلفن همراه در زمان برگزاری کلاس
 9. حضور 10 دقیقه قبل از شروع کلاس در محیط موسسه
 10. حضور به موقع و مرتب در كلاس 
 11. عدم خروج از کلاس و محیط موسسه بدون کسب اجازه از مسئولین آموزشگاه
 12. حفظ و حراست از تجهیزات و ادوات آموزشی و کمک آموزشی متعلق به آموزشگاه
 13. عدم استفاده از وسایل و امکانات موسسه بدون کسب اجازه از مسئولین
 14. غیبت بیش از حد مجاز موجب محرومیت از امتحان خواهد شد.
 15. عدم رعایت مقررات موجب اتخاذ تصمیمات ذیل می­گردد:

  * تذکر شفاهی      * تذکر به اولیای زبان آموزان    *منع موقت از تحصیل  * محرومیت از ادامه تحصیل در آموزشگاه

 16. حد نصاب قبولی ۷۰ می­باشد.

 17. زبان آموزانی که در پایان ترم نمره ۱۰۰ را کسب نمایند از پرداخت ۱۰% شهریه معاف می­باشند. ( به جز کلاس کودکان)

 

 

شرایط و ضوابط ثبت نام:

 

١. قبل از شروع کلاس فرزندتان را به آموزشگاه تحویل و در خاتمه کلاس تحویل بگیرید .آموزشگاه تعهدی در نگهداری فرزندتان بعد از ساعت آموزشی و تحویل فرزندتان خارج از محیط آموزشگاه ندارد.

٢. شهریه باید قبل از شروع ترم پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت شهریه آموزشگاه مجاز به عدم پذیرش زبان آموز میباشد.

٣. توجه به اطلاعیه های نصب شده در تابلو اعلانات و رعایت مفاد آنها ضروری است.

۴. به همراه داشتن لیوان و دستمال شخصی برای هر کودک الزامی است. آموزشگاه تعهدی در مورد دستشویی بردن کودکان ندارد .

۵. آموزشگاه از حضور والدین در محیط آموزشی و پذیرش کودک بیمار جلوگیری به عمل می آورد .

۶. در صورتیکه حضانت فرزند بر عهده مادر میباشد، حتما برگه حضانت را تحویل منشی نمایید.

اینجانب  ولی زبان آموز  ضمن آگاهی کامل از شرایط و مقررات ” آموزشگاه توانش ” به طور جد خود را ملزم و متعهد به رعایت موارد فوق می دانم و تبعات هرگونه بی توجهی به عهده خودم می باشد.

 

استرداد شهریه

به معناي  پس دادن و يا برگرداندن  شهريه زبان آموز ثبت نام شده مي باشد  که تحت شرايط خاص  و طبق قوانين مشخصي انجام مي گيرد. استرداد شهریه فقط تا  72 ساعت قبل از شروع ترم با ارائه قبض ثبت نام و کسر ۲۰٪ از شهریه امکان پذير مي باشد. بدیهی است استرداد شهریه بعد از شروع دوره به هیچ عنوان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نکته: ارائه اصل قبض رسيد ثبت نام جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامي است.

 

قوانین تخفیفات...

قوانین آزمون:

 •  از زبان آموزان گرامی درخواست می شود تا در روز آزمون پایان ترم از به همراه داشتن موبایل خودداری کرده و یا آن را تا پایان جلسه خاموش نگه دارند.
 • در صورت احتمال غیبت در امتحان پایان ترم زبان آموزان می بایست مراتب را به واحد آموزش اعلام نمایند.

 •  

بخش شنيداري، بخش گرامر و واژگان، بخش كتاب Oxford Word Skills، بخش درك مطلب و بخش نوشتاري