انگلیسی - English

انگلیسی - English

سالهاست که یادگیری زبان انگلیسی و مکالمه روان و صریح آن به عنوان مهمترین دغدغه کشورها بوده است. زبانی که تمامی مردم دنیا برای یادگیری آن به عنوان زبان بین المللی اهتمام ورزیده اند و تلاش نموده اند تا آن را به روشها و سبک های مختلف به مردم جامعه خود انتقال دهند. در همین راستا در کشور عزیزمان ایران وزارت آموزش و پرورش متولی آموزش زبان انگلیسی و دیگر زبان ها به مردم شریفمان می باشد و این وزارتخانه هم برای آموزش زبان بین المللی انگلیسی اجازه تأسیس آموزشگاه های زبان را به افراد آگاه و توانمند داده است. آموختن زبان انگلیسی آنقدر مهم و پر اهمیت است که اگر امروزه کسی این زبان را نیاموخته باشد مطمئنا برای رسیدن به مقصودهای خود چندان موفق نخواهد بود. زیرا در همه زمینه ها پزشکی، مهندسی، بازرگانی، کارمندی و مهاجرت یکی از گزینه های کاربردی می باشد.


  دوره نوجوانان -

این دوره گروه سنی 13 تا 15 سال را در بر می گیرد.

  منابع آموزشی


  دوره خردسالان -

در این دوره ویژه خردسالان سه تا شش سال می باشد و از مجموعه ای از متدهای خردسالان همراه با شعر، موسیقی، بازی، کاردستی و غیره و همچنین بهره گیری از مدرسین توانمند تائید شده توسط سوپر وایزر نیتیو با ایجاد محیطی جذاب و آموزش اصولی انگیزه ی یادگیری زبان های خارجی را در خردسالان افزایش داده و اولین گام های خردسالان را در جهت یاد گیری زبان پایه گذاری می کند.

  منابع آموزشی