متدهای زبان انگلیسی -

متدهای زبان انگلیسی -

 

روش‌‌های تدریس زبان انگلیسی چه تاثیری در روند یادگیری زبان‌آموز دارد؟

راهکار‌های جدید یادگیری زبان خارجی کدام‌ها هستند؟

یادگیری زبان خارجی مانند هر علم و هنر دیگری در طول سالیان دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با پیشرفت علومی مانند روانشناسی و زبانشناسی روش‌های نوین ابداع شدند و روش‌های قدیمی اصلاح شدند. حتما اگر از پدر و مادرها و یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های خود بپرسید که چگونه زبان انگلیسی را یاد گرفتند روش‌هایی که برای شما بازگو می‌کنند بسیار متفاوت از روش‌هایی است که امروزه در موسسات و آموزشگاه‌ها استفاده می‌شود و از آنجایی‌که انسان در مسیر تکامل قدم برمی‌دارد قطعا در آینده نیز روش‌های جدیدتری ابداع خواهد شد.