متدهای زبان انگلیسی - متد ویوپوینت

  متدهای زبان انگلیسی : متد ویوپوینت - Viewpoint

  منابع آموزشی

 

کتب Viewpoint ( در لغت به معنی دیدگاه) مجموعه ای که توسط نویسندگان کتاب های Touchstone و در ادامه آن ها و باز از انتشارات دانشگاه کمبریج ارائه گردیده است.زبان آموزان پس از تکمیل سطوح مربوط به کتب Touchstone مطالب این مجموعه را در سطح پیشرفته فرا می گیرند:

  • کتاب قرمز (Viewpoint 1) برای سطح High Intermediate

  • کتاب آبی (Viewpoint 2) برای سطح Advanced

مولفه های این مجموعه دوتایی به شرح ذیل است:

  • ارائه فعالیت ها و تمارین متعدد و متنوع برای ارتقاء مهارت صحبت کردن (Speaking) در سطح پیشرفته و سلیس شدن (Fluency) فرد در این مهارت

  • سرمایه گذاری جدی بر روی گسترش دایره واژگان زبان آموز از طریق استراژی های گوناگون

  • تمرکز و توجه ویژه برای بالابردن مهارت نوشتار (Writing) زبان آموزان؛ به طور خاص آمادگی زبان آموز برای موفقیت در نوشتار حرفه ای وآکادمیک (Professional & Academic Writing)

  • جذابیت محتوایی و موضوعات بکار گرفته شده در عین کاربردی بودن آن ها در مکالمات و تجربیات روزمره زندگی واقعی (جذابیت در عین واقع گرایی