انگلیسی - دوره خردسالان

  انگلیسی : دوره خردسالان -

در این دوره ویژه خردسالان سه تا شش سال می باشد و از مجموعه ای از متدهای خردسالان همراه با شعر، موسیقی، بازی، کاردستی و غیره و همچنین بهره گیری از مدرسین توانمند تائید شده توسط سوپر وایزر نیتیو با ایجاد محیطی جذاب و آموزش اصولی انگیزه ی یادگیری زبان های خارجی را در خردسالان افزایش داده و اولین گام های خردسالان را در جهت یاد گیری زبان پایه گذاری می کند.

  منابع آموزشی