فرانسه - دوره مبتدی تا پیشرفته زبان فرانسه

  فرانسه : دوره مبتدی تا پیشرفته زبان فرانسه -

  منابع آموزشی

 

زبان فرانسه :

واژگان و کلمات مهمترین عناصر سازنده یادگیری هر زبان جدیدی است. بنابراین بهترین روش برای یادگیری زبان فرانسوی نیز این است که تا جایی که می توانید به زبان فرانسه بخوانید. وقتی درباره خواندن صحبت می کنیم بسته به سطح هر فرد نوع خواندن متفاوت است:

  • برای افراد مبتدی توصیه می کنیم؛ کتاب های سطح پایین مناسب کودکان یا نوجوانان، متن های کوتاه مانند بروشور و اخبار، وب سایت ها و پست های شبکه های اجتماعی را بخوانند.
  • افراد سطح متوسط ​​سعی کنند؛ کتاب های سطح متوسط مانند داستان های کوتاه، رمان و داستان های خبری را بخوانند.
  • افراد در سطح پیشرفته می توانند؛ زبان فرانسه خود را با مطالعه کتاب های زبان اصلی؛ داستانی و غیر داستانی، متن های تخصصی و علمی مرتبط با زمینه کاری، اخبار طولانی و مفصل تقویت کنند.

حتما کتاب مناسب سطح خود را پیدا کنید! یک تکنیک عالی برای یادگیری از طریق خواندن این است که کلمات جدید و مفید را یادداشت کنید سپس آنها را به طور مرتب تکرار کنید تا در ذهنتان ثبت شود.