انگلیسی - دوره کودکان

  انگلیسی : دوره کودکان -

  منابع آموزشی

 
این دوره ویژه رده سنی 6 تا 11 سال برگزار می گردد که با متد  Family and friends همراه با شعر، موسیقی، داستان، بازی، کاردستی و غیره انگیزه کودکان را برای یادگیری زبان های خارجی افزایش داده و با بهره گیری از مدرسین توانمند و مورد تائید سوپروایزر نیتیو .آموزش درست و اصولی را برای کودکان به ارمغان می آورد.