آرشیو مطالب  ضمایر فاعلی در فرانسه

آشنایی با ضمایر فاعلی در زبان فرانسه و مقایسه ی نحوه ی کابرد و معادل سازی آن ها در زبان های فارسی و انگلیسی. [...]


  صفات ملکی در زبان فرانسه

در این صفحه به توضیح کامل صفات ملکی در زبان فرانسه می پردازیم و با ان ها و شرایط مورد نظر اشنا می شویم [...]