انگلیسی - دوره نوجوانان

  انگلیسی : دوره نوجوانان - آشنایی بیشتر با دوره

این دوره گروه سنی 13 تا 15 سال را در بر می گیرد.

  منابع آموزشی

 

آموزشگاه توانش در روش آموزشی خود برای نوجوانان از کتاب‌های solutions بهره می‌برد. این مجموعه (solutions) اختصاصا برای نوجوانان طراحی شده و ویژگی‌ها و نیازهای آموزشی آنها رو در نظر گرفته است.