انگلیسی - دوره کودکان

  انگلیسی : دوره کودکان - آشنایی بیشتر با دوره

این دوره ویژه رده سنی 6 تا 11 سال برگزار می گردد که شامل 18 ترم آموزشی است. جعت آشنایی بیشتر با کتب آموزشی این دوره‌ها میتوانید به بخش منابع آموزشی مراجعه فرمایید.

  منابع آموزشی